Angående postutdelningen på Sandgatan 23-27 samt Herrgårdsgatan 8

PostNord har beslutat att inte längre dela ut post till Era bostäder. De anser att Ni från den 9 oktober istället ska åka till Karlskoga för att hämta ut Er post. Som anledning till sitt beslut anger de att det är brister i fastigheten som påverkar arbetsmiljön för deras brevbärare. Vi anser att så inte är fallet. 

PostNord har påtalat för oss att de anser att brevinkasten är för små samt att de på Sandgatan även är placerade för högt. Detta är deras anmärkningar. Som Ni vet har brevinkasten haft denna storlek och placering i många år utan att det varit något problem. Någon förändring har inte skett annat än att PostNord ändrat inställning och vill minska sina kostnader. Detta avser man att göra genom att tvinga oss att installera postboxar i alla trapphus så att PostNord slipper gå upp i trapporna och dela ut posten.

Det är vår uppfattning att PostNord bryter mot postlagen genom att vägra dela ut posten samt att de även i övrigt uppträder oseriöst och oansvarigt genom att hänvisa Er till att åka 1,5 mil till Karlskoga för att hämta Er post. 

Vi är ledsna för den uppkomna situationen. Vi har försökt få till en dialog med PostNord men detta har inte varit möjligt. Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta en lösning. 

I dagsläget synes Sandgatan 21 inte vara berörd utan här avser PostNord att dela ut post.

Fler nyheter God Jul och Gott Nytt År! 2018-12-04 Cancerfonden och Barncancerfonden 2018-11-16 Fossilfri el 2018-10-26 Ej reklam 2018-09-17 Att tänka på: 2018-09-04 Arkiv