Totalt eldningsförbud

Totalt eldningsförbud har införts 

Förbudet inkluderar alla typer av eldar, även grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus. Även grillning i sin egen trädgård är förbjudet.

Eldningsförbudet innebär att man inte får grilla, varken på anlagda grillplatser eller i egen trädgård. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Detta gäller alla typer av grillar, även gasolgrillar. Förbudet gäller inte elgrillar, men det är bra att tänka på att de avger hög värme vilket kan skapa glöd om de står på brännbart underlag.