Postutdelningen fortsätter men i framtiden i postboxar

Vi har nu haft en träff med PostNord och förklarat att vi kommer att sätta upp postboxar i våra fastigheter i Degerfors (Sandgatan 21 undantagen). Detta kommer att ske före årsskiftet. Vi har förklarat för PostNord att vi då förutsätter att de kommer att fortsätta att dela ut post till Er och fått information om att så kommer att ske. Ni kommer således inte behöva åka till Karlskoga för att hämta Er post.

Vi är fortfarande av uppfattningen att PostNord agerar felaktigt och oseriöst men har valt att ta kostnaden för åtgärden att sätta upp postboxar för att Ni även i fortsättningen skall få post till Er bostad.

Läs gärna om  hur Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO ser på saken. Vi delar deras uppfattning.   http://www.expressen.se/debatt/postnord-foljer-inte-lagen/

Vi är ledsna för den osäkerhet Ni kan ha känt under denna tid men hoppas Ni haft förtroende för att vi agerat för Ert bästa i denna situation.

Med vänlig hälsning

SENÄTE FASTIGHETER AB

Jonas Danielson (VD)