Första snön!

Första snön i Falköping.

Skapade viss halka men framför allt en ljusare omgivning.