Eldningsförbud

Det råder fortfarande eldningsförbud i Västra Götalands län, men det är från och med den 14 augusti tillåtet att grilla på tomt i anslutning till bostäder. 

Det generella eldningsförbudet i Gävleborgs län upphörde den 13 augusti klockan 16.00.

Det generella eldningsförbudet i Örebro- och Västmanlandslän upphörde den 15 augusti klockan 08.00. 

Se www.lansstyrelsen.se för mer information.