Till samtliga hyresgäster på Kvarnegårdsgatan 1, 3, 5 & 7

Från och med torsdagen den 9 april kommer besöksparkeringen på Kvarnegårdsgatan 1,3,5 & 7 att vara avgiftsbelagd.

Betalningssystemet vi kommer använda oss av är ”SMS PARK” vilket
innebär att betalningen sker via sms.

 Instruktioner hur man gör kommer att finnas på skylten vid besöksparkeringen.