Senäte ger ut fotobok

Senätes julklapp till hyresgäster och samarbetspartner är i år lite annorlunda. Årets julklapp är nämligen en fotobok och ett bidrag på 100.000 kr till fotbollsprojekt i Colombia.

Fotoboken beskriver en del av Senätes välgörenhetsarbete över åren, speciellt samarbetet med Ankarstiftelsen. Samarbetet med Ankarstiftelsen har bland annat lett till 30 skolor i Colombia. Dessutom har man arbetat med vattenrening, dagverksamhet samt fotbollsskolor för att minska brottsligheten och få barnen att gå till skolan.

Både företaget självt, dess ägare samt Nils och Anita Danielsons stiftelse har varit delaktiga i samarbetet. Både företagets grundare Nils Danielson och hans kompanjon Kenneth Thorstensson har velat göra skillnad för människor i fattiga länder och den traditionen lever kvar hos Senäte.

I mer än två decennier har man bidragit med 40 miljoner kronor till olika välgörande ändamål och genom fotoboken vill man visa på en del av detta.

Senäte är ett familjeföretag som varit verksamt i över 80 år. Företaget äger och förvaltar över 200 fastigheter med 2 200 bostäder och 120 lokaler. Verksamheten finns på sju orter i Sverige – Lidköping, Skara, Falköping; Degerfors, Köping, Gävle och Grästorp.

 

Frågor besvaras av Jonas Danielson, Senäte.

jonas.danielson@senate.se

Telefon: 0510 488 703