Yttre renovering S:t Olofsgatan 27

Nu har vi startat den yttre renoveringen.

Taket kommer att ses över fasaden lagas och målas.


Nu har vi plockat fram utemöblerna!

Våren fortskrider. Bild på scilla på NilsEricsonsgatan 28

(också lite av min tumme -klantigt Pamo!)

Dränering och asfaltering på Vasagatan 6 i Skara

Under v 15 startar vi upp arbetet med dränering och asfaltering på Vasagatan 6 i Skara. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 22 och utförs av Anläggningsgruppen. Under tiden arbetet pågår ska gården vara bilfri.

Balkongrenovering på Broholmsgatan 4 och Mellbygatan 17, 19 i Lidköping

Under två år kommer vi att renovera samtliga balkonger på Broholmsgatan 4 och Mellbygatan 17, 19 i Lidköping.

Takbyte på Stenportsgatan 15 i Lidköping

Just nu håller vi på att byta tak på Stenportsgatan 15 i Lidköping

Avloppsrenovering på kvarteret Fjolner 9 & 10 i Köping

Just nu håller vi på med avloppsrenovering på kvarteret Fjolner 9 & 10 i Köping.