Hoppa till innehåll
Hem » Nyhetsarkiv » NEDLÄGGNING AV AKUTMOTTAGNINGEN I LIDKÖPING: BRIST PÅ TRANSPARENS OCH I KONFLIKT MED REGIONENS UPPDRAG

NEDLÄGGNING AV AKUTMOTTAGNINGEN I LIDKÖPING: BRIST PÅ TRANSPARENS OCH I KONFLIKT MED REGIONENS UPPDRAG

Öppet brev i NLT 30 augusti 2023

Beslutet om att stänga akutmottagningen på Lidköpings sjukhus har orsakat en våg av oro och frustration bland inte bara Akutmottagningens medarbetare och Lidköpings med omnejds invånare, utan även bland näringslivet. Den påtagliga bristen på transparens och otillräcklig dialog som har präglat detta beslut väcker allvarliga frågor om hur vår region hanterar viktiga samhällsbeslut.

En grundläggande brist är avsaknaden av redovisat beslutsunderlag inför beslutet. Det är avgörande att politiska beslutsfattare grundar sina beslut på djupgående analyser och full öppenhet. Att fatta ett så omvälvande beslut som att stänga en central del av vår hälso- och sjukvård utan att tillhandahålla en tydlig och utförlig redovisning av kostnader och effekter är helt enkelt oacceptabelt. Medborgarna, som finansierar den offentliga sektorn genom sina skatter, har en rätt att kräva noggranna analyser och ett långsiktigt perspektiv i beslutsprocessen.

Vi har noterat att det ekonomiska läget har använts som huvudargument för detta beslut. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en fungerande akutmottagning inte bara är en grundläggande samhällstjänst, utan även en faktor som påverkar regionens attraktivitet som plats att bo och driva verksamhet på. Invånare uppskattar närhet till sjukvård och akutvård i synnerhet är en försämring av vårdkvaliteten och kan ha långtgående konsekvenser för regionens utveckling.

Det är också intressant att notera att Västra Götalandsregionen har ansvar för mer än bara hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik; regionen har även en uppgift att främja regional utveckling. Det är märkligt att regionen, samtidigt som den centraliserar sin verksamhet till en enda ort som Skövde, försöker främja regional utveckling och en jämnare resursfördelning. Denna konflikt i regionens uppdrag är anmärkningsvärd och kräver en grundlig översyn av beslutet.

En ytterligare brist i beslutsunderlaget är dess avsaknaden av tillväxtperspektivet. Det är inte tillräckligt att bara analysera direkta konsekvenser av ett beslut; det är även viktigt att förstå de indirekta effekterna på näringsliv och sysselsättning. Ett konkret exempel är etableringen av AB Volvo i Mariestad, där varje arbetstillfälle genererar 4,7 andra arbetstillfällen enligt Volvos egna beräkningar. Att inte undersöka och väga in hur nedläggningen av akutmottagningen påverkar näringslivet och arbetstillfällen är en allvarlig brist i beslutsprocessen.

Vi kräver en ärlig och öppen dialog mellan regionen, kommunen, näringslivet och medborgarna. Det är vårt ansvar gentemot de som finansierar och påverkas av regionens verksamhet att säkerställa att beslut fattas med transparens, noggrannhet och långsiktighet.

Det är hög tid att tillsammans skapa en framtid där vår hälso- och sjukvård, näringsliv och regional utveckling går hand i hand och gynnar alla invånare i Lidköping och regionen som helhet.

#livetiskaraborg #lidkoping #näringslivet

Paula Friman, VD

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Johan Veermets,VD

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB

Alf Almqvist

Fyrkantens förvaltning

Daniel Andersson, VD

SNA Europé

Johan Andersson, VD

Kinnegrip

Emma Bustad, VD

Sundlings Sverige

Jonas Danielsson, VD

Senäte Fastigheter

Anders Fredriksson, VD

ICA Hjertberg

Thomas Fröjd, VD

Fröjdia Group AB

Carsten Klausen, VD

Svenska Foder AB

Johan Källsson, VD

Thunbolagen, Erik Thun AB

Anders Sahlén, VD

Asko appliences AB

Fredrik Söderström, VD

Inquire AB

Fredrik Blad, VD

Sparbanken i Lidköping

Jonas Toreborg, Ordförande

Näringslivet I Lidköping, NiL

Website made with ♡ by Dotter & Döse