Hoppa till innehåll

Socialt ansvar

Senäte har som en del av sitt sociala ansvarstagande, samt för att göra gott för andra, bestämt att vi ska stötta och arbeta med några av FN:s globala mål: ”God hälsa för alla” och ”Hållbara städer och samhällen”.

  • God hälsa och välbefinnande (3): Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
  • God utbildning för alla (4): Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
  • Hållbara städer och samhällen (11): Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Som en del av detta stöttar Senäte följande hjälporganisationer:

Cancerfonden som bidrar och finansierar ideellt den främsta cancerforskningen.

Genom UNHCR stöttar vi Ukraina och de barn och familjer som dagligen drabbas av kriget.

Senäte är företagsvän till BRIS, Barnens rätt i samhället, som är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer, som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Genom Ankarstiftelsen stöttar vi i år projektet Ankla Center, som satsar på att hjälpa barn i slum- och flyktingområden i Medellins utkanter. Här får de, genom bland annat skaparverkstäder, måla och skapa sig igenom sina trauman. Projektet når ca 900 barn varje vecka. Vill du läsa mer klicka här. Vi stödjer även Ankarstiftelsens fotbollsprojekt Gröna sidan som jobbar med 2000 barn i 17 olika områden i Medellin, Bogota och Anori.

I övrigt skall bolagets sponsring vara inriktad på att stödja lokala aktörer som stöttar ungdomar eller är viktiga för orten de är verksamma på.

Vi stödjer

Vinnare av Kundkristallen

År 2016 hade Senäte den stora äran att ta emot fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen. I Kundkristallen tävlar privata och kommunala fastighetsbolag i service och kvalitet. Priset är unikt då både nomineringar och vinnare utses av hyresgästerna själva.

VISION

Ett tryggt boende för hela livet med närhet till sin hyresvärd.

VÄRDEORD

Ärlighet
Omtanke
Engagemang
Professionalitet

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att erbjuda ett bra boende med omtänksam service i våra välskötta fastigheter.

Website made with ♡ by Dotter & Döse